• SPZ ZOZ Płońsk

Zamówienia Publiczne powyżej progu przetargowego

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON 12 grudzień 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 98
Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych 28 listopad 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 175
Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego 06 listopad 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 273
Sukcesywne dostawy odczynników do badań wraz z dzierżawą analizatorów 25 październik 2018 Udostępniony przez: Marzena Kobylińska Odsłon: 204
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego 17 październik 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 1058
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych 16 październik 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 136
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków 24 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 363
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów spożywczych 19 wrzesień 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 190
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych 29 sierpień 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 287
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków 28 czerwiec 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 976