• SPZ ZOZ Płońsk

Zamówienia Publiczne powyżej progu przetargowego

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań 31 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 104
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę informatyki oraz wsparcie informatyczne 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Slawomir Potwardowski Odsłon: 82
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 18 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 77
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych 17 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 64
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych 08 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 138
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa 08 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sławomir Potwardowski Odsłon: 108
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szafy chłodniczej, stolików zabiegowych i oddziałowych oraz wózków do przewozu bielizny 03 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 258
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych 02 styczeń 2018 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 491
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów spożywczych 18 grudzień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 253
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy chirurgicznych materiałów szewnych 06 grudzień 2017 Udostępniony przez: Sylwia Makowska Odsłon: 201