• SPZ ZOZ Płońsk

ISO 9001:2008


      28 lutego 2011 r. został wręczony Certyfikat ISO 9001:2008 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku na Radzie Powiatu przez włoską jednostkę certyfikującą IMQ S.A. Certyfikat wręczył przedstawiciel jednostki certyfikującej IMQ S.A. Pan Piotr Budzyn.
      Wysoka jakość dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku to spełnienie wymagań Pacjentów korzystających z naszych usług. Wdrożenie systemu zarządzania jakością to podniesienie bezpieczeństwa obsługi Pacjentów poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, fachowej obsługi, rzetelności i profesjonalizmu. System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 jest w rzeczywistości systemem zarządzania organizacją, metodą zarządzania przez cele. Punktem wyjścia są potrzeby, wymagania i oczekiwania klientów (zewnętrznych i wewnętrznych) i stron zainteresowanych oraz wymagania mających w organizacji zastosowanie przepisów prawnych
      08-09.12.2010r. w SPZZOZ w Płońsku odbył się Audyt Zewnętrzny przeprowadzony przez firmę IMQ S.A Po przeprowadzonym audycie, stwierdzono poprawne spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego systemu zarządzania jakością. W skutek czego przedstawiciele firmy IMQ zarekomendowali SPZZOZ w Płońsku Komitetowi Technicznemu CSQ do wydania i utrzymania certyfikatu ISO 9001:2008.
Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008 było procesem bardzo złożonym wymagającym zaangażowania wszelkich zasobów organizacyjnych, w tym najistotniejszych ludzkich. System zarządzania jakością w SPZZOZ w Płońsku zaczęto wdrażać od stycznia 2009 r. Z pośród różnych ofert wybrano firmę D & G Consulting, która wspomogła wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.
      Powołano Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością Panią Marzenę Car-Dul. Po dwóch latach ciężkich zmagań system został wdrożony.

Motywy wdrożenia SZJ w SPZZOZ w Płońsku

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pobytu pacjenta w Szpitalu,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dla procesów diagnostycznego i leczniczego,
 • Zmniejszenie kosztów złej jakości,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom,
 • Stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu organizacji i zarządzania SPZZOZ w Płońsku
 • Pozyskanie przewagi na rynku świadczeń,
 • Łatwiejszy podział odpowiedzialności i uprawnień,
 • Uporządkowanie mechanizmów wewnętrznych SPZZOZ w Płońsku


Korzyści zewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:

 • Zwiększenie zaufania społecznego do szpitala,
 • Zwiększenie zaufania pacjentów,
 • Popularyzacja dobrych wzorów organizacyjnych,
 • Usprawnienie obsługi Pacjentów,
 • Wzrost satysfakcji Pacjentów,
 • Otwarcie na potrzeby Pacjenta,
 • Poprawa pozycji rynkowej SPZZOZ w Płońsku,
 • Poprawa imag'u i prestiżu SPZZOZ w Płońsku,
 • Poprawa wydajnosci.


Korzyści wewnętrzne wynikające z wdrożenia systemu:

 • Poprawa obsługi bezpieczeństwa naszych pacjentów, którzy korzystają z naszych usług,
 • Możliwość planowania pracy,
 • Konkretny podział obowiązków,
 • Likwidacja odpowiedzialności zbiorowej,
 • Możliwość udowodnienia prawidłowego postępowania na każdym etapie procesu (sprawy roszczeniowe pacjentów),
 • Poprawa dokumentacji wewnętrznej, jej obiegu i przepływu informacji,
 • Podniesienie świadomości personelu,
 • Stymulacja poprawy jakości opieki na pacjentem,
 • Wspieranie edukacji personelu, podnoszenie kwalifikacji.
 • Redukcja kosztów, zwiększenie efektywności,
 • Podniesienie jakości pracy,
 • Zmniejszenie skarg pacjentów.

Najwięcej zyskuje Pacjent otrzymując usługę na wysokim profesjonalnym poziomie, lepszą usługę okołomedyczną, zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta.

 

Galeria zdjęć z wręczenia certyfikatu ISO

 

 

Certyfikat1 1 Certyfikat2 1   Aneks1 1 Aneks2 1  Aneks3 1 Aneks4 1 Aneks5 1 Aneks6 1