• SPZ ZOZ Płońsk

Pracownicy

KIEROWNIK LABORATORIUM

dr n.med. Anna Salak

  • Doktor nauk medycznych
  • Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  • Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (D&G Consultting)
  • Certyfikowany Asystent Systemu Zarządzania Jakością w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.)


PRACOWNICY Z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO ZATRUDNIENI W LABORATORIUM
(wg nazwisk w kolejności alfabetycznej)

  • mgr Marzanna Dominiak - specjalista Mikrobiologii Medycznej
  • mgr Ilona Korzybska
  • mgr Anna Krysiewicz
  • mgr Dorota Milecka
  • mgr Magdalena Nidzgorska
  • dr n. med. Anna Salak - specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Pracownicy laboratorium to osoby z prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (6 osób) oraz technicy analityki medycznej. Uprawnienia pracowników posiadających prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego można sprawdzić na stronie internetowej www.kidl.org.pl

Nasi pracownicy z uprawnieniami diagnosty laboratoryjnego należą do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz do Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (oddział Warszawa). Troje z naszych diagnostów laboratoryjnych uczestniczyło w kształceniu w ramach europejskiego programu edukacyjnego e-HEMATimage polegającego na ocenie rozmazów krwi trudnych przypadków klinicznych. Dwoje z naszych diagnostów kształci się podyplomowo w ramach specjalizacji z mikrobiologii medycznej (Uniwersytet Medycznym w Białymstoku). Technicy analityki medycznej pracujący w naszym laboratorium to osoby z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Dwoje techników z naszego laboratorium ukończyło studia I stopnia o kierunku biologii w specjalności analityka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach.

Staramy się zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.