SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

1. Izba Przyjęć

2. Blok Operacyjny

3. Apteka Zakładowa

4. Prosektorium

5. Centralna Sterylizatornia

6. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

 • Punkt Pobrań Materiału
 • Punkt Przyjęć Materiału
 • Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej i Bank Krwi
 • Pracownia Mikrobiologiczna
 • Pracownia Biochemiczna i Immunochemiczna
 • Pracownia Hematologiczna i Analityczna

7. Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • Pracownia RTG - Szpital
 • Pracownia RTG – Przychodnia
 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia USG
 • Pracownia Mammografii

8. Pracownie Diagnostyczne

 • Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego
 • Pracownia Badań Kardiologicznych
 • Pracownia Badań Bronchoskopowych

9. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy ( 09-100 Płońsk ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3)

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 52 łóżek

10. Dział Pomocy Doraźnej

 • Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego Wypadkowy Podstawowy,

         09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 7

 • Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego Reanimacyjny Specjalistyczny,

        09-100 Płońsk, ul. Sienkiewicza 7

 • Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego Reanimacyjny Specjalistyczny,

         09-140 Raciąż, ul. Mławska 15

 • Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego Wypadkowy Podstawowy,

        06-450 Glinojeck, ul. Targowa 6 m. 2

 • Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego Wypadkowy Podstawowy,

         09-120 Nowe Miasto, ul. Apteczna 5

11. Zakład Rehabilitacji

 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – liczba miejsc dziennych - 40
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Pracownia Fizjoterapii

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 24, maj 2016 08:03 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, czerwiec 2016 08:50 Tomasz Turkowski

Mazowsze Serce Polski