SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

  1. Pisma urzędowe oraz inne ważne pisma przychodzące do SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej, następnie kierowane przez Dyrektora do właściwych komórek organizacyjnych w celu dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz także jest ewidencjonowana.
  2. Wyjaśnień na temat świadczeń medycznych udzielają lekarze prowadzący, lekarz dyżurny lub – w zależności od rodzaju sprawy – położne lub pielęgniarki.
  3. Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest Pełnomocnik ds. Promocji Zakładu p. Elżbieta Dłabik tel.:23/661 77 13

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19, maj 2016 19:00 Tomasz Turkowski

Mazowsze Serce Polski