SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Dane bilansowe na dzień – 31.12.2015 r.

Wartość funduszu założycielskiego wynosi - 14 057 655, 02 zł

Aktywa trwałe - 45 697 196,47 zł

  • Wartości niematerialne i prawne - 930 987,00 zł
  • Środki trwałe - 44 603 131,26 zł. W tym:
  1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 37 791 023,49 zł
  2. Grunty - 1 157 946,15 zł
  3. Urządzenia techniczne i maszyny - 2 715 147,51 zł
  4. Środki transportu - 536 888,67 zł
  5. Inne środki trwałe - 2 402 125,44 zł
  6. Środki trwałe w budowie - 163 078,21 zł
  • Inwestycje długoterminowe - 0 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19, maj 2016 08:09 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 08:11 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 11:07 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, czerwiec 2016 09:44 Marzena Car-Dul

Mazowsze Serce Polski