SPZ ZOZ Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
09-100 Płońsk | ul. Henryka Sienkiewicza 7

Dyrektor Naczelny SP ZZOZ w Płońsku lek. Paweł Obermeyer

 Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski

Dodatkowe kwalifikacje/ wykształcenie

2011 – Uczelnia Łazarskiego „Modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej – dobre praktyki krajowe i międzynarodowe”

2011 – Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach

zakres 1: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

zakres 2: Zarządzanie Nieruchomościami

2010 – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzania Prawa Handlowego Ochrony Zdrowia oraz uzyskanie  certyfikatu „Audytora Wewnętrznego”

2003 – Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia, zakres Ekonomiki Zdrowia

2002 – Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

1998 – Szkoła Zdrowia Publicznego w Łodzi – Kurs w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotne i Społeczne

1997 – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – Dyplom Lekarz Rodzinny Specjalista w Zakresie Medycyny Rodzinnej

1993 – ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski

 

Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowskidyrektor makowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zootechniczny

Tytuł naukowy

 •     Magister inżynier zootechnik

Dodatkowe kwalifikacje

 •     Kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami

Doświadczenie zawodowe

 •     1973-1979 Kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego- Kombinatu Rolnego "WARMIA" w Dobrym Mieście
 •     1979-1981 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Starosiedlcach.
 •     1981-1989 Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście
 •     1989-1991 Dyrektor Kombinatu Rolnego "WARMIA" w Dobrym Mieście
 •     1991-1992 Kierownik Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Dobrym Mieście
 •     1992-1999 Z-ca Dyrektora Gospodarstwa Ogrodniczego "EKO Mysiadło
 •     2000-2001 Dyrektor "PLANT-MAN" Sp.z o.o. w Słupsku
 •     1. IV.2001 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Gospodarczych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

 

 

Z-ca Dyr. ds. Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ w Płońsku lek. med. Marek Gołębiowskidyrektor golebiowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Specjalista w zakresie

 •     Chirurgii ogólnej st.II

Dodatkowe kwalifikacje

    Kursy:

 •     Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników

Doświadczenie zawodowe

 •     1. 11.1981 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 •     1. 04.2015 Z-ca Dyrektora ds.Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19, maj 2016 08:20 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 08:33 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 08:34 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, maj 2016 11:27 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, sierpień 2016 07:49 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08, wrzesień 2016 09:39 Tomasz Turkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17, listopad 2016 12:27 Marzena Car-Dul
Artykuł został zmieniony. środa, 17, maj 2017 06:05 Jacek Tołwiński

Mazowsze Serce Polski